Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu (VIX) của người nội bộ

Công ty Cổ phần chứng khoán IB trân trọng thông báo:
Ông Nguyễn Văn Tuấn – người có liên quan của người nội bộ công ty CP chứng khoán IB đăng ký bán 3.580.500 cổ phiếu VIX.
Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 19/05/2017 đến 18/06/2017
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm VIX_ThongbaoGDCP_cuanguoicolienquan_NguyenVanTuan.pdf

 

Leave a Reply