Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu EVE của cổ đông nội bộ, người có liên quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB xin trân trọng công bố thông tin giao dịch cổ phiếu EVE của người có liên quan.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng!

VIX_Thongbaogiaodich_EVE

 

Leave a Reply