Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu DDV của cổ đông nội bộ, người được uỷ quyền công bố thông tin và người có liên quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu  DDV của cổ đông nội bộ, người được uỷ quyền công bố thông tin và người có liên quan.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng!

TB giao dich co phieu DDV

 

Leave a Reply