Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – bà Dương Thị Hồng Hạnh (là em dâu bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty). Theo thông báo, bà Hạnh đăng ký mua vào 10.000.000 cổ phiếu VIX, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 19/07/2022 đến ngày 17/08/2022

Leave a Reply