Công bố thông tin

Công bố thông tin

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 15.144.055 cổ phiếu VIX

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB xin gửi công bố thông tin Quyết định của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung: 15.144.055 cổ phiếu (VIX) của Công ty CP chứng khoán IB.
Chi tiết xem trong tệp đính kèm:
IBSC_CVCBTT_QĐ_HNX_chapthuanNYbosungCP_VIX_signed.pdf
QĐ433_HNX Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CTCP Chứng khoán IB_signed.pdf

Leave a Reply