Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc đóng cửa Chi nhánh của IBSC tại TP Hồ Chí Minh

Công ty CP chứng khoán IB (IBSC) xin gửi Công bố thông tin về việc đóng cửa Chi nhánh của IBSC tại TP Hồ Chí Minh
(chi tiết theo file đính kèm)

266_UBCK_Quyet dinh chap thuan dong cua chi nhanh HCM_signed.pdf
2020-04-17-IBSC_CVCBTT dongcuaChinhanhHCM_signed.pdf
IBSC_04_TB_Ve viec Dong cua chi nhanh Ho Chi Minh_signed.pdf

Leave a Reply