Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành CP để trả cổ tức năm 2019

Công ty CP chứng khoán IB xin gửi Công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT V/v Triển khai Phương án phát hành CP để trả cổ tức năm 2019.
(Theo file đính kèm).

Leave a Reply