Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Kính gửi Quý vị cổ đông và nhà đầu tư;
Công ty CP chứng khoán IB xin trân trọng thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin (UQCBTT) như sau:
Ông Nguyễn Anh Tuấn- Giám đốc khối Quản trị rủi ro và tuân thủ sẽ là người được ủy quyền công bố thông tin thay thế người được UQCBTT hiện nay là Ông Dư Văn Toàn. Thời gian hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/08/2015. Công văn thông báo và Giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật xin vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng !

VIX_TBthaydoinguoiCBTT

VIX_GiayuyquyenCBTT_01.08.2015

 

Leave a Reply