Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC nhận chuyển nhượng 2.225.000 CP( tương đương 74,17% vốn điều lệ) của Công ty CP quản lý quỹ Dầu khí Toàn cầu

Ngày 26/06/2015 Công ty CP chứng khoán IB (IBSC) nhận được quyết định số: 536/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch (mua) 2.225.000 cổ phần (tương đương 74,17% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần quản lý quỹ Dầu khí Toàn cầu.

IBSC_QD536muaGPFund 

IBSC_CBTTmuaCP_GPfund 

Leave a Reply