Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC không còn là cổ đông lớn của TCT thiết bị điện Đông Anh – CTCP (TBD) kể từ 05/06/2018

Leave a Reply