Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC Gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III và Quý IV năm 2016

Kính gửi Quý vị cổ đông:
Công ty Cổ phần chứng khoán IB (mã chứng khoán VIX) xin công bố thông tin về việc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất Quý III, Quý IV và BCTC năm 2016 của Công ty, theo công văn số 7028/UBCK-QLKD ngày 19/10/2016.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

204_UBCK_GiahanthoigianCBTT_BCTC_VIX
VIX__CBTT_giahanCBTT_BCTCQ3.Q4.2016

 

Leave a Reply