Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC Đăng ký bán 1.232.198 CP Công ty cổ phần EVERPIA Việt Nam

Ngày 03/07/2015 Công ty CP chứng khoán IB (IBSC) đăng ký bán toàn bộ 1.232.198 CP Công ty CP Everpia Việt Nam (Mã chứng khoán EVE- sàn giao dịch HNX). Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 10/07/2015 đến ngày 07/08/2015.
Chi tiết xin xem file đính kèm

IBSC_DangkyGDban_EVE

Leave a Reply