Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC đã bán 1.820.900 cổ phần S99

Công ty CP chứng khoán IB (IBSC) thông báo thay đổi về sở hữu đối với CP tại công ty 

Công ty Cổ phần SCI ( mã chứng khoán S99) như sau:
– Số lượng CP nắm giữ trước khi GD: 1.820.981 CP chiếm tỷ lệ 4,92% vốn điều lệ
– Số lượng CP đã bán (ngày 24/06/2015) là 1.820.900 CP
– Số lượng CP còn lại sau khi bán: 81 CP 
– Số lượng cổ phiếu S99 cùng với người liên quan (Công ty TNHH MTV quản lý quỹ VietinBank) nắm giữ sau giao dịch là: 3.500.081 CP, tương đương 9,46% vốn điều lệ của SCI
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

IBSC_BCGD_banCPS99

Leave a Reply