Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC-Công bố thông tin thay đổi thành viên ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB xin trân trọng công bố thông tin bất thường về việc thay đổi thành viên ban kiểm soát như sau.
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!

Công bố thông tin thay đổi thành viên ban kiểm soát

 

Leave a Reply