Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC Công bố thông tin miễn nhiệm Tổng giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Kính gửi Quý vị cổ đông.
Công ty CP chứng khoán IB xin trân trọng công bố Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty và miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty CP chứng khoán IB – Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Văn Hạnh (theo Đơn từ nhiệm) kể từ 08 giờ 30 phút ngày 29/09/2017.
(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)
IBSC_NQHĐQT_MiennhiemTGĐ&GĐCNHCM(signed).pdf

Trân trọng cám ơn !

Leave a Reply