Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố thông tin bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và Thành viên HĐQT

Kính gửi Quý vị cổ đông và nhà đầu tư:
Công ty cổ phần chứng khoán IB xin trân trọng công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Đĩnh là Phó Tổng giám đốc Công ty và bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Dũng là Thành viên HĐQT, thay thế cho Thành viên HĐQT đã miễn nhiệm.
(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)
24-NQHĐQT_BonhiemPhoTGĐ_ĐoNgocĐinh.pdf
25-NQHĐQT_BonhiemTVHĐQT_NguyenTuanDung.pdf

Leave a Reply