Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC Công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Kính gửi Quý vị cổ đông.
Công ty CP chứng khoán IB xin trân trọng công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm ông: Nguyễn Xuân Cường – Phó giám đốc Chi nhánh Công ty CP chứng khoán IB- Chi nhánh Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP chứng khoán IB – Chi nhánh Hồ Chí Minh kể từ 08 giờ 30 phút ngày 29/09/2017.

 

(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

IBSC_NQHĐQT_BonhiemGĐCN_HCM(signed).pdf
Trân trọng cám ơn!

Leave a Reply