Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC Công bố thông tin bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

Kính gửi Quý vị cổ đông.
Công ty CP chứng khoán IB xin trân trọng công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty kể từ 08 giờ 30 phút ngày 29/09/2017.

(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)
IBSC_NQHĐQT_BonhiemCTHĐQTkiemTGĐ(signed).pdf
Trân trọng cám ơn !

Leave a Reply