Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố thay đổi Giám đốc Chi nhánh – Chi nhánh Hồ Chí Minh

IBSC công bố thay đổi Giám đốc Chi nhánh – Chi nhánh Hồ Chí Minh như sau:

– Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh – Chi nhánh Hồ Chí Minh của ông Đặng Văn Tân kể từ ngày 16/03/2016 theo nghị quyết HĐQT số 05/2016/IBSC/NQ-HĐQT.
– Bổ nhiệm ông Thái Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc vào vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh – Chi nhánh Hồ Chí Minh kể từ ngày 16/03/2016 theo nghị quyết số 06/2016/IBSC/NQ-HĐQT.

Chi tiêt vui lòng xem file đính kèm.
IBSC_NQMienNhiemDVT
IBSC_NQBoNhiemTHL

 

Leave a Reply