Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố Quyết định xử phạt hành chính của UBCKNN

IBSC công bố quyết định số 667/QĐ-XPVPHC ngày 04/07/2016 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán như sau:

Mức phạt: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
IBSC_QuyetDinhXuPhatHanhChinh

Leave a Reply