Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu

IBSC công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2016 với tổng mệnh giá 50 tỉ VND theo hình thức phát hành riêng lẻ.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm
IBSC_NQHDQT_PhatHanhTraiPhieu

Leave a Reply