Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

IBSC công bố biên bản họp và nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 21/09/2015

Kính gửi Quý vị cổ đông và Nhà đầu tư. Công ty cổ phần chứng khoán IB (mã chứng khoán VIX- sàn giao dịch HNX) công bố biên bản họp và nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 21/09/2015.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

IBSC_Nghiquyet_DHCDbatthuong_2015
IBSC_BBhop_DHCD_batthuong_2015

Leave a Reply