Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC chưa triển khai hoạt động tạo lập thị trường vào ngày 16/10/2017

Ngày 31/08/2017, Công ty CP chứng khoán IB (IBSC) đã công bố thông tin về việc triển khai hoạt động tạo lập thị trường vào ngày 16/10/2017 với mã chứng khoán VTL.
Tuy nhiên do quá trình đàm phán hợp đồng giữa IBSC và Công ty CP Vang Thăng Long (mã chứng khoán VTL) chưa hoàn thành, do đó IBSC sẽ chưa chưa triển khai hoạt động tạo lập thị trường vào ngày 16/10/2017 như đã công bố.

Chi tiết theo công văn đính kèm
542_CV_IBSC_ChuatrienkhaiHĐ_TLTT(signed).pdf

 

Leave a Reply