Công bố thông tin

Công bố thông tin

Danh sách bổ sung chứng khoán không được ký quỹ

Công ty CPCK Xuân Thành xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng về Danh sách bổ sung chứng khoán không được ký quỹ tại Xuanthanhsc như sau:

Ngày 18/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 465/2013/TB-SGDHCM công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ :

STT

Mã CK

Tên công ty/Quỹ đầu tư

Lý do

 

KMR

CTCP Mirae

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo

 

HAS

CTCP Hacisco

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo

 

HLG

CTCP Tập đoàn Hoàng Long

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo

 

PIT

CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo

 

PXI

CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo

 

PXL

CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo

 

PXT

CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo

Ngày hiệu lực: 26/04/2013

 

Leave a Reply