Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung VIX

Công ty CP chứng khoán IB xin gửi công bố thông tin bất thường về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung (mã chứng khoán VIX)

(Chi tiết theo file đính kèm)

121_HNX-Ngay giao dich dau tien cua co phieu niem yet bo sung(VIX)_signed.pdf

IBSC_CVCBTT_ngayGDCPNYbosung(VIX)_signed.pdf

Leave a Reply