Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán(VIX)

Công ty Cổ phần chứng khoán IB xin trân trọng công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán(VIX).
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Công bố thông tin.
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng.

Leave a Reply