Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu VFR và EVE

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB trân trọng công bố thông tin về việc giao dịch hai mã cổ phiếu VFR và EVE.
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

BC ket qua gd co phieu EVE
BC thay doi so huu co dong VFR

 

Leave a Reply