Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu (VIX) ra công chúng

Công ty Cổ phần chứng khoán IB xin trân trọng công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu (VIX) ra công chúng theo giấy phép chào bán số 06/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/02/2015.
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

VIX_CBTT_ChaobanCP(12.02.2015)
TB phat hanh CP ra cong chung VIX
VIX_Giayphep06UBCK_chaobanCP
VIX_Bancaobachtangvon

 

Leave a Reply