Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty

Kính gửi Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần chứng khoán IB (“Công ty”) xin công bố thông tin bất thường như sau:
– Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty với nội dung: Kể từ ngày 24/10/2017, người đại diện theo pháp luật của Công ty là bà: Nguyễn Thị Tuyết- Tổng giám đốc Công ty Chi tiết theo file đính kèm

Leave a Reply