Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả xử lý số cổ phiếu còn dư của đợt chào bán

Công ty CP chứng khoán IB trân trọng công bố thông tin Nghị quuyết số 12/2015/HĐQT ngày 08/05/2015 về việc thông qua kết quả xử lý số CP còn dư của đợt chào bán cổ phiếu VIX để tăng vốn điều lệ như sau:
 
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.
 

Leave a Reply