Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần chứng khoán IB trân trọng thông báo Thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCD

 

Leave a Reply