Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thay đổi mẫu con dấu công ty, địa chỉ trang thông tin điện tử, địa chỉ thư điện tử kể từ 22/10/2020

Do việc thay đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Chứng khoán IB thành Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (tên viết tắt là “VIX”) công bố thay đổi mẫu con dấu công ty, thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty và địa chỉ thư điện tử (Email) kể từ ngày 22/10/2020:

– Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số: 01784/2020/ĐKMCD do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/10/2020 (có giá trị sử dụng từ 21/10/2020) và mẫu dấu mới kèm theo

– Địa chỉ trang thông tin điện tử (website) của VIX là : www.vixs.vn

– Địa chỉ thư điện tử (Email) dùng để nhận và công bố thông tin của VIX là: info@vixs.vn

Chi tiết xem trong tệp đính kèm:

VIX_TB_08__Thay_doi_ten_Cong_ty_VIX.pdf

VIX_CVCBTT_Thay_doi_maudau_dia_chi_web_dia_chi_Email_CBTT.pdf

VIX_GIAY_CHUNG_NHAN_THU_HOI_CON_DAU_IB.pdf

GIAY_CHUNG_NHAN_DANG_KY_MAU_DAU_VIX.pdf

Leave a Reply