Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố Quyết định miễn nhiệm Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB công bố quyết định miễn nhiệm Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng:
Căn cứ quyết định số: 07/2014/IBSC/QĐ-TTHĐQT ngày 13/10/2014 về việc Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Hồng Lĩnh (CMND số: 0162083144 cấp ngày 16/01/2002 Nơi cấp: CA Nam Định).
Căn cứ vào quyết định số: 26/2014/IBSC/QĐ-TGĐ ngày 3/10/2014 về việc tạm giao nhiệm vụ phụ trách kế toán cho bà Trần Thị Hồng Hà (CMND số: 013196983 cấp ngày 05/12/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội).

Trân trọng!

Leave a Reply