Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố quyết định miễn nhiệm Giám đốc Tài Chính

Công ty CP Chứng khoán Xuân Thành công bố quyết định miễn nhiệm Giám đốc Tài chính theo đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Vụ.
Chi tiết cụ thể xin vui lòng xem file đính kèm Tại đây

 

Leave a Reply