Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ Công ty kể từ ngày 06/07/2017

Kính gửi Quý vị cổ đông và nhà đầu tư:
Ngày 06/07/2017, Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 25/GPĐC-UBCK, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty CP chứng khoán IB với nội dung điều chỉnh vốn điều lệ Công ty là: 736.045.800.000 đồng.
(Chi tiết theo file đính kèm)
VIX_GPdieuchinhtangvon_06072017.pdf

 

Leave a Reply