Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố Giấy phép điều chỉnh

Công bố Giấy phép điều chỉnh

Ngày 22/9/2014, Công ty CPCK IB đã nhận được Giấy phép Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 24/GPĐC-UBCK do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/9/2014.

Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 70/UBCK-GP ngày 10/12/2007 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán IB với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật:

Bà: Cao Thị Hồng

Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 25/12/1974

Số CMND: 013559873 ngày cấp 28/11/2014, nơi cấp Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Dãy T9 nhà số 2 khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Xuân Đỉnh, Huyện Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

 

Nội dung chi tiết: Theo file đính kèm

Giay phep dieu chinh

Trả lời