Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn (VFR)

Công ty CP chứng khoán IB trân trọng thông báo kết quả giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn đối với mã chứng khoán VFR

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Báo cáo kết quả (VFR)

 

Leave a Reply