Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM đầu tư tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM (tên viết tắt là HFIC).
  – Địa chỉ: 67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  – Điện thoại: (028) 3821 4244 Fax: (028) 3821 4243
  2. Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HCM (tên viết tắt là HSC).
  – Địa chỉ: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM
  – Điện thoại: (028) 3823 3299 Fax: (028) 3823 3301
  – Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn đầu đầu tư chứng khoán.
  – Vốn điều lệ: 4.580.523.670.000 đồng
  3. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trong Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
  4. Quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:
  ✓ Phương thức chào bán quyền mua: Bán đấu giá công khai
  ✓ Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022).
  ✓ Số lượng quyền mua cổ phiếu chào bán: 105.772.520 (Một trăm linh năm triệu bảy trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm hai mươi) quyền mua cổ phiếu (chiếm 100% tổng số quyền mua sở hữu của HFIC), tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm được quyền mua là 52.886.260 cổ phiếu;
  ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (nghĩa là cứ 02 quyền mua thì sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: HCM), với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu).
  ✓ Giá khởi điểm: 7.523 (Bảy nghìn năm trăm hai mươi ba) đồng/quyền mua;
  ✓ Bước giá: 1 (Một) đồng;
  ✓ Bước khối lượng: 20 (Hai mươi) quyền mua;
  ✓ Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 quyền mua cổ phiếu
  ✓ Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm
  5. Đối tượng tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Tổ chức bán đấu giá ban hành. Nhà đầu tư nước ngoài không được phép tham gia đấu giá quyền mua.
  6. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  7. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 02/02/2024 đến 16h00 ngày 20/02/2024.
  8. Thời gian bỏ phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 15h00 ngày 26/02/2024 tại các Đại lý đấu giá.
  9. Địa điểm nhận thông tin và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt cọc: tại các Đại lý đấu giá theo Quy chế bán đấu giá quyền mua do HOSE ban hành.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 1. Thời gian tổ chức buổi đấu giá: 09h00 ngày 28/02/2024
  11. Địa điểm tổ chức buổi đấu giá: tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  12. Thời gian nộp tiền mua quyền mua: từ ngày 29/02/2024 đến 16h00 ngày 04/3/2024 tại các Đại lý đấu giá
  13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 29/02/2024 đến 06/03/2024
  Bản công bố thông tin, Quy chế Đấu giá và các thông tin liên quan đến đợt bán đấu giá sẽ được đăng tại: www.hfic.vn, www.hsx.vn, www.hsc.com.vn.

Leave a Reply

Bài viết liên quan