Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 236/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/10/2020, Công ty Cổ phần Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Mã chứng khoán: IJC)
Địa chỉ: Số 230 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: (0274) 3848 789 Fax: (0274) 3848 678

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản

3. Vốn điều lệ: 1.370.973.230.000 đồng (Một nghìn ba trăm bảy mươi tỷ chín trăm bảy mươi ba triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng);

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 80.000.000 (Tám mươi triệu) cổ phần.

5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

– Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần.

– Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng

– Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 80.000.000 cổ phần.

8. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 02/11/2020 đến 16h00 ngày 20/11/2020 tại các Đại lý đấu giá.

Công ty CP Chứng khoán VIX
Tầng 22 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà
Trưng, Hà Nội

9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 26/11/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

10. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 30/11/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

11. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán cổ phần: từ ngày 01/12/2020 đến ngày 10/12/2020.

12. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: từ ngày 01/12/2020 đến ngày 07/12/2020.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (http://www.becamexijc.com); Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (http://www.bsc.com.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Danh sách file đính kèm

20201029_20201029 – IJC – BCTC_HNKT 2018.pdf

20201029_20201029_-_IJC_-_BAN_CAO_BACH.pdf

20201029_20201029_-_IJC_-_BCTC_MKT_2018.pdf

20201029_20201029_-_IJC_-_BCTC_HNSX_2020.pdf

20201029_20201029_-_IJC_-_GIAY_DANGKY_KD.pdf

20201029_-_IJC_-_BCTC_MKT_2019.pdf

20201029_-_IJC_-_DIEU_LE_CTCP.pdf

20201029_-_IJC_-_BCTC_MSX_2020.pdf

20201029_-_IJC_-_MAU_DON.docx

20201029 – IJC – NQ 02 DHDCD VE THONG QUA P.AN CHAO BA.pdf

20201029_-_IJC_-_NQ_09_HĐQT_VE_TRIEN_KHAI_PHUONG_AN.pdf

20201029_-_IJC_-_NQ_12_HĐQT_THONG_QUA_PHAN_BO_NGUONVON.pdf

20201029 – IJC – NQ 13 HĐQT THONG QUA HSO CHAO BAN.pdf

20201029 – IJC – NQ 16 HĐQT THONG QUA BAN DAU GIA.pdf

20201029 – IJC – QUY CHE DAU GIA.pdf

20201029_-_IJC_-_BAN_CAO_BACH.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan