Tin từ VIX

Tin từ VIX

Bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land

Căn cứ Giấy chứng nhận số 22/GCN-UBCK ngày 01/03/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông (Ông Phan Tuấn Nghĩa), Ban tổ chức đấu giá bán cổ phiếu thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

I. Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu
1. Ông: PHAN TUẤN NGHĨA
2. Năm sinh: 18/07/1995
3. Quốc tịch: Việt Nam

II. Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán
1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND
2. Tên viết tắt: KHẢI HOÀN LAND
3. Địa chỉ trụ sở chính: R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Số điện thoại: (84-28) 5411 0088
5. Website: https://www.khaihoanland.vn
6. Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 đồng (Một nghìn sáu trăm tỷ đồng);
7. Mã cổ phiếu: KHG
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309139261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 14/08/2020.
– Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản.
– Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ môi giới bất động sản.

III. Phương án chào bán
1. Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 16.000.000 cổ phiếu (chiếm 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
4. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
6. Cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông – Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phiếu.
– Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng – Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 16.000.000 cổ phiếu.
7. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 19/03/2021 đến 16h00 ngày 09/04/2021 tại các Đại lý đấu giá

Công ty CP Chứng khoán VIX
Tầng 22 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
8. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 15/04/2021 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
9. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 19/04/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
10. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán cổ phần: từ ngày 20/04/2021 đến ngày 29/04/2021.
11. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: từ ngày 20/04/2021 đến ngày 27/04/2021.
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (http://www.khaihoanland.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (http://www.bvsc.com.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Danh sách file đính kèm

20210319_20210319 – KHL – BCTC hop nhat 2019.pdf

20210319_20210319 – KHL – BCTC rieng 2019.pdf

20210319_20210319 – KHL – BCTC rieng 2020.pdf

20210319_20210319 – KHL – CV dieu chinh ban cao bach.pdf

20210319_20210319 – KHL – Dieu chinh ban cao bach.pdf

20210319_20210319 – KHL – Dieu le.pdf

20210319_20210319 – KHL – Giay CN chao ban cua UBCK.pdf

20210319_20210319 – KHL – Giay CN DKDN.pdf

20210319_20210319 – KHL – Giay CN so huu CP.pdf

20210319_20210319 – KHL – MAU DON.docx

20210319_20210319 – KHL – Giay xac nhan CP tu do CN.pdf

20210319_20210319 – KHL – TB BAN DAU GIA.pdf

20210319_20210319 – KHL – BCTC hop nhat 2020.pdf

20210319_20210319 – KHL – Ban cao bach.pdf

20210319_20210319 – KHL – QD ban hanh va QC dau gia.pdf

Trả lời

Bài viết liên quan