Tin từ VIX

Tin từ VIX

Bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang

Bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TRUNG TÂM QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC TỈNH HẬU GIANG

Địa chỉ: Số 1, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: (0293) 3870 979

2. Ngành nghề kinh doanh chính: nghiên cứu khoa học về lĩnh vực xây dựng để tham mưu giúp Giám đốc Sở Xây dựng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình và các hoạt động có liên quan đến xây dựng; là đơn vị hoạt động dịch vụ công của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

 3. Vốn điều lệ: 4.964.900.000 đồng, tương đương 496.490 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) Trong đó:

 – Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 102.580 cổ phần (chiếm 20,66% vốn điều lệ).

 – Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần

 – Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 140.700 cổ phần (chiếm 28,34% vốn điều lệ).

 – Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).

 – Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 253.210 cổ phần (chiếm 51,00% vốn điều lệ).

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 253.210 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ.

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông           – Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần                             – Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 253.210 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 31/12/2019 đến 16h00 ngày 20/01/2020 tại các Đại lý đấu giá

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB:

Hà Nội: Tầng 8 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

TP. Hồ Chí Minh:Tầng 17, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, TP.HCM.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giátrước 15h00 ngày 31/01/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12. Thời gian tổ chức đấu giá15h00 ngày 04/02/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 05/02/2020 đến ngày 14/02/2020 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọctừ ngày 05/02/2020 đến ngày 11/02/2020 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website sau: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang (http://www.haugiang.gov.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (http://www.bsi.com.vn;) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Leave a Reply

Bài viết liên quan