Tin từ VIX

Tin từ VIX

Bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm Giống Nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:
1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: (0293) 3572 202
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Nghiên cứu, lưu trữ, phát triển, cung cấp giống gốc, giống thuần, giống bố mẹ; lai tạo, chọn tao, thử nghiệm, trình diễn, sản xuất giống nông nghiệp phục vụ cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển nông nghiệp trong và ngoài tỉnh.
3. Vốn điều lệ: 18.756.500.000 đồng, tương đương 1.875.650 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
Trong đó:
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 919.069 cổ phần (chiếm 49,00% vốn điều lệ).
– Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
– Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 178.400 cổ phần (chiếm 9,50% vốn điều lệ).
– Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).
– Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 778.181 cổ phần (chiếm 41,50% vốn điều lệ).
4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài778.181 cổ phần, chiếm 41,50% vốn điều lệ.
5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Giống Nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
7. Tổ chức tư vấnCông ty Cổ phần Chứng khoán Beta
8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần – Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 778.181 cổ phần.
9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Giống Nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 03/12/2019 đến 16h00 ngày 20/12/2019 tại các Đại lý đấu giá.

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB:

– Hà Nội: Tầng 8 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– TP. Hồ Chí Minh:Tầng 17, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, TP.HCM.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 26/12/2019 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
12. Thời gian tổ chức đấu giá15h00 ngày 30/12/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 31/12/2019 đến ngày 09/01/2020 tại các Đại lý đấu gía.
14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 31/12/2019 đến ngày 07/01/2020 tại các Đại lý đấu giá.
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang (http://www.haugiang.gov.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (http://www.bsi.com.vn;) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Danh sách file đính kèm

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – BAN CBTT (Tieng Anh).pdf

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – BCTC kiem toan nam 2017.pdf

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – BAN CBTT (Tieng Viet).pdf

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – BCTC kiem toan nam 2018.pdf

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – BCTC nam 2016.pdf

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – Du thao dieu le CTCP.pdf

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – MAUDON.docx

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – Notice of Public Offering.pdf

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – QD 284 thanh lap.pdf

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – QD 1284 VE GTDN.pdf

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – QUY CHE DG.pdf

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – QD 2018 phe duyet PACPH (Tieng Anh).pdf

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – QD 2018 phe duyet PACPH (Tieng Viet).pdf

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – TB BAN DAU GIA.pdf

20191202_20191202 – TT GIONG NN HAUGIANG – Phuong an CPH.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan