Tin từ VIX

Tin từ VIX

Bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Giao thông Thủy bộ

Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Giao thông Thủy bộ, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:
1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THỦY BỘ
Địa chỉ: 420 Quốc lộ 1, Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: (0293) 3848 959
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Thực hiện công tác đăng kiểm các phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy bộ nội địa đang lưu hành và một số hoạt động dịch vụ được Nhà nước cho phép.
3. Vốn điều lệ: 5.741.200.000 đồng, tương đương 574.120 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
Trong đó:
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 206.684 cổ phần (chiếm 36,00% vốn điều lệ).
– Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
– Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 155.400 cổ phần (chiếm 27,07% vốn điều lệ).
– Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ).
– Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 212.036 cổ phần (chiếm 36,93% vốn điều lệ).
4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài212.036 cổ phần, chiếm 36,93% vốn điều lệ.
5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Giao thông Thủy bộ do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
7. Tổ chức tư vấnCông ty Cổ phần Chứng khoán Beta
8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông – Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần – Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 212.036 cổ phần.
9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Giao thông Thủy bộ do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 03/12/2019 đến 16h00 ngày 20/12/2019 tại các Đại lý đấu giá.

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB:

– Hà Nội: Tầng 8 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– TP. Hồ Chí Minh:Tầng 17, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, TP.HCM

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 26/12/2019 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
12. Thời gian tổ chức đấu giá09h00 ngày 30/12/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 31/12/2019 đến ngày 09/01/2020 tại các Đại lý đấu giá.
14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 31/12/2019 đến ngày 07/01/2020 tại các Đại lý đấu giá.
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website sau: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang (http://www.haugiang.gov.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta http://www.bsi.com.vn;) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Danh sách file đính kèm

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI – Ban CBTT (TA).pdf

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI – BCTC nam 2016.pdf

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI – BCTC kiem toan nam 2017.pdf

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI – Du thao dieu le.pdf

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI – Ban CBTT (TV).pdf

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI – MAUDON.docx

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI – BCTC kiem toan nam 2018.pdf

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI – Notice of Public Offering.pdf

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI – QD 1283VE GTDN.pdf

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI – QD 1995 phe duyet PA CPH (TA).pdf

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI – QD 1715 thanh lap.pdf

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI – QD 1995 phe duyet PA CPH (TV).pdf

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI -TB BAN DAU GIA.pdf

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI – QUY CHE DG.pdf

20191202_20191202 – TT DANGKIEM PTGT THUY LOI – Phuong an CPH.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan