Tin từ VIX

Tin từ VIX

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA

CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 26/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 2; Công văn số 10/UBQLV-NL ngày 06/01/2021 của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc bổ sung số lượng cổ phần IPO từ số lượng cổ phần người lao động và tổ chức công đoàn từ chối mua theo phương án cổ phần hóa của Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 2; Công văn số 82/EVN-QLV ngày 06/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc bổ sung vào số lượng cổ phần IPO từ số lượng cổ phần người lao động và tổ chức công đoàn từ chối mua theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt và Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần và đưa cổ phần vào giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 2, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

 1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
  Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
  Điện thoại: (84) – 292 – 2461507
 2. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Quản lý, vận hành, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện;…
 3. Vốn điều lệ dự kiến: 11.866.443.670.000 đồng, tương đương 1.186.644.367 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
  Trong đó:
  – Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 605.188.627 cổ phần (chiếm 51 ,00% vốn điều lệ).
  – Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
  – Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.334.900 cổ phần (chiếm 0,1125% vốn điều lệ).
  – Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần (chiếm 0,00% vốn điều lệ).
  – Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 580.120.840 cổ phần (chiếm 48,8875% vốn điều lệ).
 4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 580.120.840 cổ phần, chiếm 48,8875% vốn điều lệ.
 5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 2 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
 6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
 7. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm: 24.520 đồng/cổ phần

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 580.120.840 cổ phần.

 1. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng công ty Phát điện 2 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
 2. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 11/01 /2021 đến 16h00 ngày 29/01/2021 tại các Đại lý đấu giá.

Công ty CP Chứng khoán VIX
Tầng 22 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 1. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 04/02/2021 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
 2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 08/02/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
 3. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 09/02/2021 đến ngày 18/02/2021 tại các Đại lý đấu giá.
 4. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 09/02/2021 đến ngày 22/02/2021 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website sau: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (http://cmsc.gov.vn); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (http://www.evn.com.vn); Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty TNHH Một thành viên (www.evngenco2.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (http://www.bsc.com.vn); Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Danh sách file đính kèm

20210107_20210107 – GENCO2 – BCTC HN KT 2017.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – BCTC HN KT 2019.pdf

20210107_20210106 – GENCO2 – NQ483 cp ban cho nguoi lao dong.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – BCTC HN Q3 2020.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – BCTC HN KT 2018.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – BCTC KT 2017.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – BCTC KT 2018.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – BCTC KT 2019.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – CV10 UBQLV bo sung SLCP NLD tu choi mua.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – BCTC Q3 2020.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – CV82EVN-QLV thong qua bo sung cp IPO.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – Du thao dieu le.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – Phuong an CPH (eng).pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – QD19 EVN phe duyet ban CBTT.PDF

20210107_20210107 – GENCO2 – QD150 UBQLV xac dinh GTDN.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – QD282 UBQLV vv CPH.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – QD2229 TTg phe duyet PA.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – QD358 UBQLV PA su dung LD.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – QD609 UBQLV trien khai CPH.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – MAU DON.docx

20210107_20210107 – GENCO2 – QUY CHE DG.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – Ban CBTT.pdf

20210107_20210107 – GENCO2 – Ban CBTT Eng.pdf

20210108_20210107 – GENCO2 – Phuong an CPH.pdf

20210108_20210107 – GENCO2 – Giay CN DKDD.pdf

20210108_20210107 – GENCO2 – TB BAN DAU GIA.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan