Tin từ VIX

Tin từ VIX

Bán đấu giá cổ phần của CTCP Phân bón Miền Nam do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Số 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
3. Địa chỉ: Số 125B, Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP.HCM
4. Điện thoại: (028) 3832 5889 Fax: (028) 3832 2807
5. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh phân bón, hợp chất ni tơ; sản xuất hóa chất cơ bản…
6. Vốn điều lệ: 478.973.330.000 đồng, tương đương 47.897.333 cổ phần
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 31.158.813 cổ phần, tương đương 65,05% vốn điều lệ
7. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
8. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 13.915.000 cổ phần (chiếm 29,05% vốn điều lệ)
9. Giá khởi điểm: 31.072 đồng/cổ phần
10. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
11. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầ u tư trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành.
12. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 18/06/2019 đến 16h00 ngày 28/06/2019 (các ngày làm việc) tại các đại lý Đấu giá theo Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành
14. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
+ Thời gian: 09h00 ngày 08/07/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/07/2019 đến ngày 15/07/2019 tại các Đại lý đấu giá
16. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 09/07/2019 đến ngày 15/07/2019 tại các Đại lý đấu giá
Lưu ý:
Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện (đã thanh toán tiền mua cổ phần) mua một phần hay toàn bộ số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam chào bán, thì tỷ lệ phân bổ thực tế cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ căn cứ theo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại ngày thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phần đấu giá. Nếu nhà đầu tư nước ngoài không được mua hết số cổ phần đăng ký do phải tuân thủ theo các quy định về giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì số tiền nhà đầu tư đã thanh toán tương ứng với số cổ phần không được mua sẽ được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hoàn trả lại cho nhà đầu tư. (Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam hiện không quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Theo các quy định hiện hành, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện nay DRC đang áp dụng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty là 49%). Ban tổ chức đấu giá khuyến cáo các nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật Việt Nam về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam khi tham gia đấu giá cổ phần. Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký theo Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành và website:
15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/07/2019 đến ngày 15/07/2019 tại các Đại lý đấu giá
16. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 09/07/2019 đến ngày 15/07/2019 tại các Đại lý đấu giá
Lưu ý:
Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện (đã thanh toán tiền mua cổ phần) mua một phần hay toàn bộ số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam chào bán, thì tỷ lệ phân bổ thực tế cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ căn cứ theo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại ngày thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phần đấu giá. Nếu nhà đầu tư nước ngoài không được mua hết số cổ phần đăng ký do phải tuân thủ theo các quy định về giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì số tiền nhà đầu tư đã thanh toán tương ứng với số cổ phần không được mua sẽ được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hoàn trả lại cho nhà đầu tư. (Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam hiện không quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Theo các quy định hiện hành, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện nay DRC đang áp dụng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty là 49%). Ban tổ chức đấu giá khuyến cáo các nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật Việt Nam về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam khi tham gia đấu giá cổ phần. Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký theo Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành và website: https://www.hsx.vn/; http://bsc.com.vn; https:// www.vinachem.com.vn; http://www.phanbonmiennam.com.vn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB:

– Hà Nội: Tầng 8 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– TP. Hồ Chí Minh:Tầng 17, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, TP.HCM

13. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 04/07/2019. Nhà đầu tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá.

Danh sách file đính kèm

20190617_20190617 – PHANBONMIENNAM – Ban CBTT.pdf

20190617_20190617 – PHANBONMIENNAM – BCTC KT 2018.pdf

20190617_20190617 – PHANBONMIENNAM – BCTC KT 2017.pdf

20190617_20190617 – PHANBONMIENNAM – BCTC Q1 2019.pdf

20190617_20190617 – PHANBONMIENNAM – Cong van 3077.pdf

20190617_20190617 – PHANBONMIENNAM – CV921 xac dinh gia khoi diem.PDF

20190617_20190617 – PHANBONMIENNAM – Giay CNDKKD SFG.pdf

20190617_20190617 – PHANBONMIENNAM – MAUDON.docx

20190617_20190617 – PHANBONMIENNAM – Giay xac nhan so huu co phan.pdf

20190617_20190617 – PHANBONMIENNAM – QD 16 de an tai co cau.pdf

20190617_20190617 – PHANBONMIENNAM – QD 145 phe duyet PA thoai von.pdf

20190617_20190617 – PHANBONMIENNAM – TBAO BAN DAU GIA.pdf

20190617_20190617 – PHANBONMIENNAM – Quy che DG.pdf

20190617_20190617 – PHANBONMIENNAM – Dieu le SFG.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan