Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI DO TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Địa chỉ: Số 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ nhiên liệu động cơ

Vốn điều lệ: 41.596.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 36.600 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 443.500 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 02/12/2022 đến 15h30 ngày 22/12/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 29/12/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/12/2022 đến 16 giờ ngày 06/01/2023

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 05/01/2023

File đính kèm:

 1. Quy che dau gia.doc
 2. Bctc nam 2020 bmf.pdf
 3. Bctc nam 2021 bmf.pdf
 4. Bctc qui 3 bmf.pdf
 5. BCBTT.pdf
 6. Giay chao ban ra cong chung PLX.pdf
 7. Giay chung nhan so huu co phan BMF.pdf
 8. PLX _BCB_2022.pdf.pdf
 9. Nghi quyet HDQT 612.pdf.pdf
 10. Nghi quyet HDQT so 186.pdf.pdf
 11. Dkkd bmf.pdf
 12. Dkkd plx.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan