Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Trà Vinh nắm giữ

Bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Trà Vinh nắm giữ

Căn cứ Quyết định Quyết định 4282/UBND-KT ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tiếp tục chào bán cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh và Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt giá khởi điểm bán cổ phần phục vụ cho việc thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, Tổ chức bán đấu giá cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá cổ phần như sau:

 • Tên chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Trà Vinh
  Địa chỉ: Số 01, đường 19/5, Phường 1,Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
 • Công ty có vốn Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Vinh
  Địa chỉ trụ sở chính: Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
  Số điện thoại: 0294.3840 215 Fax: 0294.3850 656
  Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
  Vốn điều lệ: – Đăng ký: 145.978.600.000 đồng;
  – Thực góp: 145.978.600.000 đồng.
  Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.677.248 cổ phiếu (chiếm 18,34% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn điều lệ thực góp).
 • Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:
 • Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá: 000 đồng/cổ phiếu
 • Số lượng cổ phần đấu giá: 677.248 cổ phiếu
 • Giá khởi điểm: 940 đồng/cổ phiếu
 • Điều kiện tham dự bán đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đầu tư tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh.
 • Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 13/12/2021 đến 16h00 ngày 23/12/2021 tại các Đại lý đấu giá

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Tầng 22, số 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

8- Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 29/12/2021 tại các Đại lý đấu giá nơi Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
9- Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 Thứ sáu, ngày 31/12/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
10- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 07/01/2022 tại các Đại lý đấu giá.
11- Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 04/01/2022 đến ngày 10/01/2022 tại các Đại lý đấu giá.
12- Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần xem Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá, Thông tin các Đại lý đấu giá và các tài liệu liên quan trên các
website: https://travinh.gov.vn; www.hsx.vn; www.fpts.com.vn; http://www.trawaco.com.vn

Danh sách file đính kèm

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – Thong bao Ban dau gia.pdf

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – Giay CNDK DN.pdf

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – Giay XN SH.pdf

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – CV 48_ vv tiep tuc thoai von.pdf

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – Mau don.docx

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – Quy che DG.pdf

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – QD 478 ve cu nguoi dai dien von.pdf

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – QD388 ve cu nguoi dai dien von.pdf

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – QD2206 ve phe duyet gia.pdf

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – BCTC 2020_compressed.pdf

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – BCTC Quy3.2021.pdf

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – BCTC SX 6T2021.pdf

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – Dieu le cong ty.pdf

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – BCTC 2019_compressed.pdf

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – Phuong an thoai von.pdf

20211210_20211210 – CTN Tra Vinh – Ban Cong bo thong tin_compressed.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan