Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Căn cứ Giấy chứng nhận số 28/GCN-UBCK ngày 22/03/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước về đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phiếu thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

 1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, cụm CN An Đồng, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương;
 3. Số điện thoại: 02203 755 997 Website: www.anphatbioplastics.com
 4. Cổ phiếu chào bán:

– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Số lượng đăng ký chào bán: 75.000.000 cổ phiếu

 1. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.050.000.000.000 đồng
 2. Mục đích huy động vốn: Tái cấu trúc các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động
 3. Phương thức chào bán: Đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  8. Giá khởi điểm bán đấu giá: 14.000 đồng/cổ phiếu
 4. Số lượng đăng ký mua: Tối thiểu là 100 cổ phiếu và đặt theo bội số của 100 cổ phiếu
  10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h00 ngày 02/04/2021 đến 16h00 ngày
  22/04/2021 tại các Đại lý đấu giá.

Công ty CP Chứng khoán VIX
Tầng 22 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành,
Hai Bà Trưng, Hà Nội

 1. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 28/04/2021 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
  12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 04/05/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
  13. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM – số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn
  Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  14. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán cổ phần: từ ngày 05/05/2021 đến ngày 14/05/2021.
  15. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: từ ngày 05/05/2021 đến ngày 11/05/2021.
  Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của
  Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh ((http://anphatbioplastics.com); Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley
  Brothers (http://www.sbsi.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Leave a Reply

Bài viết liên quan