Tin từ VIX

Tin từ VIX

Bán đấu giá cả lô cp do Tổng CTy Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại CTCP Vận tải Dầu Khí Đông Dương

Bán đấu giá cả lô cổ phần do Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại CTCP Vận tải Dầu Khí Đông Dương

1. Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP (PVOIL)

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14-18 Tòa nhà Petro Việt Nam, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

3. Điện thoại: (84.28) 39106990                                        Fax: (84.28) 39106980

4. Cổ phần chào bán:

– Tên doanh nghiệp có cổ phần được chào bán: Công ty cổ phần vận tải dầu khí Đông Dương

– Địa chỉ: Tầng 14 – Tòa nhà Việt Á – Phố Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

– Điện thoại: (+84-24)3556 3031 /32                                           Fax: (+84-24)35563033

– Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hành khách bằng xe văn phòng; Vận tải khí bằng xe bồn; Vận tải than, đá vôi bằng sà lan;…

– Vốn điều lệ theo GĐKKD: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

– Mã chứng khoán: PTT

– Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

– Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 1.000.000 cổ phần

5. Mục đích chào bán:

– Căn cứ định hướng và chủ trương chuyển nhượng vốn của PVOIL tại các doanh nghiệp mà PVOIL không phải nắm giữ vốn, cụ thể:

  + Nghị quyết số 2620/NQ-DKVN nagỳ 31/12/2016 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Về việc tạm phê duyệt Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty dầu Việt nam giai đoạn 2016-2020;

  + Nghị quyết số 80/NQ-DVN ngày 11/12/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP Về việc thông qua phương án thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận Tải Dầu khí Đông Dương.

6. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

7. Phương thức chào bán: Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần

8. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

9. Giá khởi điểm: 13.100 đồng/cổ phần

10.Giá bán cổ phần (giá mà nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần)Là giá đấu giá thành công của nhà đầu tư được xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.

11.Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần cả lô của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương do Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP ban hành (viết tắt là “Quy chế bán đấu giá”)

12.Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nộp phiếu tham dự đấu giá cuối cùng:

Địa điểm đăng ký

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá

Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá

Tại các đại lý đấu giá theo Quy chế đấu giá đã được ban hành

Từ ngày 19/05/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/06/2020

Từ ngày 19/05/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/06/2020

Trước 15 giờ 00 phút ngày 11/06/2020 tại các đại lý đấu giá

13.Thời gian và địa điểm đấu giá: 09 giờ 00 ngày 15/06/2020 tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

14.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/06/2020 đến ngày 25/06/2020

15.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 16/06/2020 đến ngày 22/06/2020

16.Thông tin liên quan đến đợt chào bán và bản cáo bạch được công bố tại:

– Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  + Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  + Website: http://www.hsx.vn

– Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP

  + Địa chỉ: Tòa nhà PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

  + Website: http://www.pvoil.com.vn

– Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

+ Địa chỉ: Tầng 14-Tòa Việt Á- Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

+ Website: www.pvtrans-ptt.vn

– Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

  + Website: http://www.psi.vn

– Các đại lý đấu giá nhận đăng ký nêu tại: Chi tiết tại Phụ lục 07 Quy chế bán đấu giá.

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB:

– Hà Nội: Tầng 22 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

17.Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần.

Leave a Reply

Bài viết liên quan