Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ QUỐC TẾ LỢI LAI DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, P. Ka Long, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh sách sạn, trò chơi có thưởng cho người nước ngoài tại khách sạn của công ty

Vốn điều lệ: 132.960.322.036 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 229.696.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.249.635 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:           0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/11/2022 đến 15h30 ngày 29/11/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02/12/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h30 ngày 06/12/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 12/12/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 12/12/2022

File đính kèm:

Ban Cong bo thong tin.PDF

BCTC nam 2020 kiem toan VND.pdf

BCTC nam 2021 kiem toan VND.pdf

CV 990 UBQLV ban von nha nuoc theo QD 1001.PDF

CV3807.VPCP.DMDN gia han quyet dinh 1001.pdf

Dieu le Cong ty.pdf

DKKD.Loi Lai.pdf

Giay chung nhan so huu co phan.pdf

Mau so 08_ Danh sach dai ly dau gia.docx

Nghi quyet cua HDTV SCIC.PDF

Quy che dau gia final.docx

Quyet dinh 1232.signed.pdf

Quyet dinh ban von cua SCIC.PDF

Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan